Dag voor de operatie

Als uw kind jonger is dan 1 jaar wordt het in principe opgenomen op de afdeling Babyzaal op J6-Q-146. Als uw kind ouder is dan 1 jaar wordt het opgenomen op de afdeling Kinderheelkunde op J7-P-47. Rond 10.00 uur wordt u op de verpleegafdeling verwacht.

Op de opnamedag komen de volgende zaken aan de orde:

Een opnamegesprek met één van de verpleegkundigen.
De volgende onderzoeken: Bloedafname (bij kinderen jonger dan 6 maanden wordt ook bij de moeder bloed afgenomen), ECG (hartfilmpje) en X-thorax (röntgenfoto van hart/longen).
Een zaalarts (kinderarts in opleiding of physician assistant) onderzoekt uw kind, nadat een co-assistant is langs geweest. Met de eventuele vragen kunt u bij hem/ haar terecht.
Eén van de ouders mag tijdens de inleiding, het in slaap brengen voor de operatie, mee met het kind. Op de babyzaal vertelt de pedagogisch medewerker u wat u kunt verwachten als u met uw kind mee gaat met de inleiding van de operatie. Op de kinderheelkunde wordt uw kind voorbereid op de operatie door een pedagogisch medewerker. Dit gaat in overleg met u. Zij zal hiervoor gebruik maken van diverse materialen en eventueel een fotoboek.
Na de operatie gaat uw kind een aantal dagen naar de Intensive Care. Als u wilt, kunt u in overleg met de verpleegkundige op de opnamedag de Intensive Care alvast een keer bekijken.
’s Middags of ’s avonds komt de kinderhartchirurg de operatie van uw kind bespreken.
De anesthesioloog komt in de loop van de middag. Deze arts heeft de zorg over de narcose. Hij spreekt de volgende zaken met u en uw kind af:
Hoe uw kind in slaap gebracht wordt; met een prik of een kapje.
Eventueel slaapmedicatie voor de nacht vóór operatie (bij grote kinderen).
Vanaf hoe laat uw kind niet meer mag eten en drinken.
De medicijnen die uw kind krijgt op de ochtend van de operatie (pre-medicatie).
Gedurende de hele operatie zal de anesthesioloog aanwezig zijn en zal de situatie van uw kind continue in de gaten gehouden worden met behulp van de uitgebreide bewakings- en controle-apparatuur.

Voor verdere informatie betreffende wat u mee moet nemen, ouderparticipatie en rooming-in, restaurantgebruik en parkeergarage verwijzen wij u naar de brochure “Opname en verblijf van uw kind in het Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum” en de afdelingsinformatie van de Babyzaal of Kinderheelkunde.