Opname

Opname zal plaats vinden op een van de kinderafdelingen van de universitair-medische centra van het CAHAL op basis van leeftijd: de afdeling voor pasgeboren, zuigelingen  of grotere kinderen. Ernst van de hartafwijking zal bepalen of opname op een intensive care voor pasgeboren of kinderen nodig is. De werkwijze binnen het CAHAL kan tot gevolg hebben dat de opname en de behandeling van de aangeboren hartafwijking niet in hetzelfde ziekenhuis plaatsvindt.

Opname van volwassen patienten vindt plaats op een van de afdelingen cardiologie van de universitair-medische centra van het CAHAL.

Bij de opname krijgt U veel informatie, deels schriftelijk, over wat er gaat gebeuren. Belangrijke medische gebeurtenissen zijn achtereenvolgens het in kaart brengen van de aangeboren hartafwijking (diagnostiek), de beslissing nemen over de behandeling, gevolgd door de operatie of de hartcatheterisatie. Na de operatie volgt opname op de intensive care afdeling, verpleegafdeling en ontslag.