Werkwijze

De doelstelling van het CAHAL is optimalisering van het medisch en chirurgisch handelen alsook doelmatigheidsbevordering van middelen. De patiënt (of zijn ouder) zal daarvan bij het eerste contact weinig merken. In geval van opname zal de verwijzend kinderarts kiezen voor het universitair medisch centrum waar hij veel mee samenwerkt.  Na opname zal overplaatsing naar een van de andere universitaire medische centra plaatsvinden als een operatie of hartkatheterisatie nodig is, en deze niet in het opnemende universitaire medische centrum kan. Na de operatie of hartkatheterisatie zal patiënt teruggeplaatst worden naar het ‘eigen’ universitaire medische centrum voor verdere verpleging en poliklinische controle.