Over CAHAL

Ontstaan van CAHAL

De samenwerking begon in 1994 nadat er een aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid gekomen was om de behandeling van aangeboren hartafwijkingen te concentreren in drie of vier centra in Nederland. Belangrijkste argument daarvoor was dat van centra voor aangeboren hartafwijkingen van grote omvang in het buitenland bekend was, dat daar de mortaliteit- en morbiditeitstatistieken het meest gunstig waren. Kort gezegd, hoe groter het aantal behandelde kinderen, des te beter de resultaten. Tevens wordt er intensiever gebruik gemaakt van de ‘dure’ infrastructuur die nodig is voor een centrum. Anders gezegd, een doelmatigheidsbevordering van alle middelen.

Deelnemers

Het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden is een samenwerkingsverband van de afdelingen kindercardiologie, cardiologie en chirurgie voor congenitale hartafwijkingen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en het Vrije Universiteit Medisch Centrum te Amsterdam. In breder verband is er via het CAHAL ook samenwerking tussen de afdelingen intensive care en neonatologie.

Doelstelling

Het CAHAL heeft als doel de opvang, diagnostiek en behandeling van alle aangeboren hartafwijkingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen met als meetbare eindpunten de meest gunstige mortaliteit- en morbiditeitstatistieken als het om het zuiver medisch handelen gaat. Daarbij zijn alle medewerkers van het CAHAL erop gericht om de contacten met de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen.

Werkwijze

De doelstelling van het CAHAL is optimalisering van het medisch en chirurgisch handelen alsook doelmatigheidsbevordering van middelen. De patiënt (of zijn ouder) zal daarvan bij het eerste contact weinig merken. In geval van opname zal de verwijzend kinderarts kiezen voor het universitair medisch centrum waar hij veel mee samenwerkt.  Na opname zal overplaatsing naar een van de andere universitaire medische centra plaatsvinden als een operatie of hartkatheterisatie nodig is, en deze niet in het opnemende universitaire medische centrum kan. Na de operatie of hartkatheterisatie zal patiënt teruggeplaatst worden naar het ‘eigen’ universitaire medische centrum voor verdere verpleging en poliklinische controle.

Buitenpolikliniek

Kindercardiologen van het CAHAL komen regelmatig in onderstaande ziekenhuizen om samen met de zittende kinderarts of cardioloog kindercardiologisch spreekuur te houden.

Alkmaar, Medisch Centrum Alkmaar
Almere, Flevoziekenhuis
Amsterdam, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
Beverwijk, Rode Kruis Ziekenhuis
Delft, Reinier de Graaf Gasthuis
Den Haag, Juliana Kinderziekenhuis
Gouda, Groene Hart Ziekenhuis
Haarlem, Kennemer Gasthuis
Harderwijk, Ziekenhuis Sint Jansdal
Hoofddorp, Spaarne Ziekenhuis
Hoorn West Fries Gasthuis
Leiderdorp, Rijnland Ziekenhuis
Lelystad/Emmeloord, IJsselmeerziekenhuizen
Purmerend, Waterland Ziekenhuis
Zoetermeer, Lange Land Ziekenhuis