Polikliniek

Poliklinische zorg

Het eerste contact met het CAHAL kan ook op de polikliniek plaatsvinden. Een belangrijk deel van de aangeboren hartafwijkingen is niet ernstig en behoeft geen behandeling, maar dient wel vervolgd te worden om vooral de invloed van de groei op de hartafwijking vast te leggen.

Na ontslag uit het ziekenhuis zal er altijd een afspraak voor poliklinische controle mee gegeven worden.

Poliklinische controles zullen tot de leeftijd van 18 jaar voortgezet worden.

Eerste contact

Verwijzing naar een van de universitair medisch centra van het CAHAL zal veelal door een kinderarts plaatsvinden. De ernst van de aangeboren hartafwijking is bepalend voor de noodzaak tot (spoed)opname, bijvoorbeeld op een intensive care of op een gewone verpleegafdeling.

In geval van een geruis aan het hart bij een overigens gezond kind, zal de huisarts direkt verwijzen naar de polikliniek.