Coarctatio aortae

Bij coarctatio aortae is er een vernauwing in de grote lichaamsslagader. Deze vernauwing komt meestal voor na de aftakking van de bloedvaten naar het hoofd en de armen. Hierdoor is de bloeddruk die aan de armen gemeten wordt hoog, terwijl die aan de benen laag is.

Meestal wordt deze afwijking al op de kinderleeftijd ontdekt en gecorrigeerd door de chirurg door het zieke deel van de aorta uit te nemen. Het operatiegebied kan in beeld worden gebracht door middel van MRI of CT onderzoek. Een deel van de patiënten met coarctatio aortae hebben ook een afwijkende aortaklep, een zogenaamde bicuspide aortaklep.

De normale aortaklep bestaat uit 3 klepblaadjes (normaal een tricuspide klep: tri=3, cuspis=klepblaadjes). Patiënten met een bicuspide (bi=2, cuspis is klepblaadjes) aortaklep hebben een aortaklep met maar 2 klepblaadjes. Dit komt doordat de klepblaadjes niet goed zijn aangelegd of deels met elkaar zijn verkleefd. Een bicuspide klep neigt eerder tot lekkage en vernauwing dan een normale aortaklep. De klep kan door middel van echocardiografie in beeld worden gebracht.

Verder is bekend dat bij patiënten met een bicuspide aortaklep ook de aortawand zelf anders van structuur is dan bij mensen met een normale aortaklep. Hierdoor neigt de aorta sneller tot verwijding bij deze patiënten.

Door middel van MRI of CT onderzoek kan de aorta in beeld worden gebracht en kunnen verwijdingen worden opgespoord of vervolgd.